Pic
shadow

Ayrıntılı Ürün Açıklaması

Düz satıhlı bantlardan farklı olarak, bantın taşıyıcı yüzeyi küçük noktalar şeklinde dişlerden oluşur. Dişler üretim safhasında üst kaplamayla birlikte vulkanize oldukları için kopma riski yoktur. Sürtünme kuvvetini arttırarak banta tutucu bir özellik kazandırır.