Pic
shadow

Ayrıntılı Ürün Açıklaması

Düz satıhlı bantlardan farklı olarak, bantın taşıyıcı yüzeyi küçük üçgen prizması şeklinde dişlerden oluşur.Bu dişler üretim safhasında üst kapaklamayla birlikte vulkanize oldukları için kopma riski yoktur. Sürtünme kuvvetini arttırarak banta tutucu bir özellik kazandıran bu tırtıllı yapı sayesinde 20-36 açılarında 3 M/S hıza kadar malzeme nakline olanak sağlar.